Huurovereenkomst / verhuur coëfficiënt

Huurvoorwaarden / betalingsvoorwaarden:

1. Alle schade door de huurder of door derden aangebracht tussen levering of afhaling van de goederen is ten laste van de huurder die de schade regelt binnen de 14 dagen.

2. De huurder is steeds in persoonlijke naam verantwoordelijk, en dient dan ook dit materiaal te verzekeren!

3.De huurder wordt verondersteld de toepassingsmogelijkheden te kennen en de gebruikswijze van de gehuurde materialen te kennen.
SSL kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld door het gebruik van de installatie. De gehuurde materialen worden getest bij afhaling of levering.
Aanvaarding door de huurder van de gehuurde materialen houdt een bevestiging van goede staat van het gehuurde in.

4. Het gehuurde materiaal wordt contant betaald bij levering of afhaling, zo niet rekenen we een administratiekost 40 € aan.

5. SSL kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen met de gehuurde materialen, geluidsoverlast, elektriciteitspannes,..

6. Het materiaal moet op tijd worden teruggebracht of afgehaald zijn, per dag overtreding wordt een bijkomende huursom gerekend van 25 % van de huurprijs,
met een minimum van 25.00 € per dag.

7. indien dit contract wordt verbroken door ongeldige reden wordt 30% van het afgesproken bedrag aangerekend. Indien een geldige reden wordt een geldig document gevraagd.

8. indien de betaling afgesproken wordt met betaling na ontvangst factuur (14 dagen) dient deze ook binnen deze 14 dagen betaald te zijn. indien deze niet betaald wordt worden interesten en schadebeding aangerekend. alsook de erelonen van de raadsman kan worden doorgerekend.

9.Wie huurt gaat automatisch akkoord met de voorwaarden. 

 

Verhuur coëfficiënt:

 • 2 dagen = x 1,5
 • 3 dagen = x 1,75
 • 4 dagen = x 2
 • 5 dagen = x 2,4
 • 6 dagen = x 2,8
 • 7 dagen = x 3
 • 10 dagen = x 3,5
 • 2 weken = x 4
 • 3 weken = x 4,5
 • 1 maand = x 5
 • 2 maanden = x 7
 • 3 maanden = x 9
 • 4 maanden = x 12
 • 5 maanden = x 25